Menu

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno,
ale můžeme je učinit šťastnými.“

„Nemůžeme všechny děti
naučit všechno, ale můžeme
je učinit šťastnými.“

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2022

v době letních prázdnin 2022 budou tachovské mateřské školy otevřeny takto:

  

Provoz jeslí MŠ Tachov Sadová 1356 bude přerušen v období: 01. 8. – 19. 8. 2022

 termíny přijímání žádostí:

pondělí 6.6.2022 od 7. 00 do 16.00
úterý 7.6.2022 od 7. 00  do 16. 00 hod

  • podání žádosti – ředitelce MŠ nebo vedoucí školního stravování
  • s podáním žádosti o umístění dítěte do MŠ v prázdninovém provozu uhradí zákonný zástupce dítěte úplatu za předškolní vzdělávání i stravné v dané MŠ
  • zákonný zástupce dítěte předloží k žádosti o přijetí dítěte na dobu určitou kopii evidenčního listu, který mu na požádání vydá kmenová mateřská škola
  • zákonný zástupce dítěte, nikoliv ředitel“ kmenové“ mateřské školy si musí sám v termínu zajistit umístění dítěte na požadované mateřské škole

 PŘEDNOSTNÍ PŘIJETÍ:

  • včas a řádně podaná žádost, uhrazená úplata a stravné
  • přednostně budou přijaty děti s trvalým bydlištěm v Tachově
  • přednostně budou přijaty děti OBOU zaměstnaných rodičů
  • ředitelka dané mateřské školy přijme dítě k předškolnímu vzdělání na dobu určitou a je povinna podle školského zákona č.561/2004 Sb., § 34, odst. 11 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů zajistit, aby počet dětí, které se účastní předškolního vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

V Tachově 1. 4. 2022

 

Accessibility