Menu

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno,
ale můžeme je učinit šťastnými.“

„Nemůžeme všechny děti
naučit všechno, ale můžeme
je učinit šťastnými.“

Personál

Vedení školy

Zdeňka Veselá – ředitelka
Iveta Kaslová – zástupkyně ředitelky

Pedagogický sbor

Třída Sovičky:
Daniela Hradilová – učitelka
Pavlína Čermáková – učitelka

Třída Berušky:
Iveta Kaslová – učitelka
Blanka Mudrochová – učitelka

Třída Koťata:
Zdeňka Veselá – ředitelka
Libuše Hlistová – učitelka
Jiřina Bočková – učitelka

Provozní zaměstnanci

Jana Švecová – školnice
Jana Švarcová – uklízečka
Martina Kloudová – vedoucí školní jídelny
Anna Zahradníčková – kuchařka
Radka Sojková – kuchařka
Bohumil Kajer – topič

Accessibility