Menu

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno,
ale můžeme je učinit šťastnými.“

„Nemůžeme všechny děti
naučit všechno, ale můžeme
je učinit šťastnými.“

DOPLŇKOVÉ PROGRAMY:

1. PŘEDPLAVECKÁ PRŮPRAVA

Jednou z oblastí rozvoje hrubé motoriky, na které se zaměřila naše mateřská škola je předplavecká průprava. Předplaveckou průpravu zařazujeme pro děti ve věku 4-6 let (zpravidla se plavání zúčastňují 2 nejstarší třídy.)

Děti navštěvují plavecký bazén v jednom cyklu 10 lekcí. Podle možností na podzim nebo na jaře. Školička plavání je hrazenou aktivitou. Část plavání hradí rodiče, na část přispívá zřizovatel – Město Tachov

2. ŠKOLIČKA BRUSLENÍ

Záměr:

Přiblížit dětem tradiční zimní sport. Zdokonalit hrubou motoriku a koordinaci těla. Zvládnout pocit skluzu. Školičku bruslení v naší MŠ zařazujeme pravidelně v zimním období (leden -únor).

Organizace:

Školičku bruslení organizujeme pro děti ve věku 4 – 6 let.

Ve spolupráci s HC Tachov a Správou sportovišť využíváme ledovou plochu zimního stadionu.

Výuka bruslení probíhá v dopoledních hodinách v cyklu 6 lekcí.

3. ŘEČOVÝ PROGRAM LOGOPEDICKÉ PREVENCE „Pojďme si cvičit jazýčky, kluci i vy, holčičky“ a NÁPRAVA ŘEČI

Projekt je zaměřen na systematickou logopedickou prevenci v mateřské škole. Logopedická prevence je nedílnou součástí předškolního vzdělávání a podílí se na zlepšování podmínek úspěšného prospívání dětí. Je poskytována všem dětem v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole se zřetelem na individuální schopnosti jedince.

Náprava řeči je prováděna odbornou logopedkou ze speciálně pedagogického centra přímo v naší MŠ vždy za asistence rodiče na základě předcházejícího vyšetření a předem stanoveného harmonogramu jednou za 14 dnů.

Nadstandartní nabídka

HRAJEME SI ANGLICKY – výuka základů angličtiny

Předškolní program angličtina pro MŠ (vhodné pro děti bez logopedických obtíží) – základní slovní zásoba rozvíjená pomocí her a obrázků; anglická výslovnost a porozumění; písničky, říkadla, a hry.

vyučuje zkušená, odborně vyškolená lektorka z jazykové školičky Plzeň

výuku provádí metodou wattsenglish = osvědčená metoda využívající zábavné hry a aktivity. Je založena na osvojení řeči přirozenou cestou, jde o rozvíjení poslechových a komunikativních dovedností dětí.

Accessibility