Menu

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno,
ale můžeme je učinit šťastnými.“

„Nemůžeme všechny děti
naučit všechno, ale můžeme
je učinit šťastnými.“

PLATBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Úplata za předškolní vzdělávání – školné

Podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, hradí zákonní zástupci dětí za předškolní vzdělávání v MŠ tzv. úplatu za předškolní vzdělávání.

– výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena vždy na každý školní rok měsíčně

– způsob platby, bezúplatné vzdělávání, možnosti osvobození od poplatku jsou stanoveny ve Vnitřním předpisu pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání, který visí na informační tabuli MŠ ve vestibulu

– povinné předškolní vzdělávání je bezúplatné

Úplata za školní stravování dětí – stravné

– výše stravného je stanovena předpisem vyvěšeným na nástěnkách v šatnách dětí – platí se na účet MŠ do 25. dne daného kalendářního měsíce

– přeplatky se vracejí na účet rodičů či v hotovosti výdajovým dokladem do konce srpna následujícího roku

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ JSOU PLATBY PRO RODIČE DĚTÍ POVINNÉ.

POPLATKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE 2021-22

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na období od 01.09.2021 do 31.08.2022

Na základě § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Mateřské školy Tachov, Prokopa Velikého 1255, příspěvková organizace úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021 – 2022 ve výši 614,00 Kč.

Celodenní stravování dítěte v MŠ strávníci 3 – 6 let

přesnídávka 8,00 Kč

oběd 17,00 Kč

svačina 8,00 Kč

nápoje 4,00 Kč

——————————–

celkem: 37,00 Kč

výše zálohy za stravné za měsíc 780,00 Kč

 Celodenní stravování dítěte v MŠ s odkladem povinné školní docházky

přesnídávka 9,00 Kč

oběd 20,00 Kč

svačina 8,00 Kč

nápoje 4,00 Kč

—————————–

celkem: 41,00 Kč

výše zálohy za stravné za měsíc 820,00 Kč

Úhrada za poplatky v MŠ probíhá po dohodě se zákonnými zástupci dětí (rodiči) na účet MŠ pod určeným variabilním symbolem , výjimečně v hotovosti vedoucí ŠJ p. Kloudové v kanceláři ŠJ MŠ.

Rodiče nových dětí obdrží do 10.09.2021 dohodu o platbách v MŠ, kde jim bude určen variabilní symbol. Ostatní rodiče prosíme o úpravu výše Vašich poplatků od září 2021.

Děti od 3 do 5 let – platba celkem: 1394,00 Kč (úplata za předšk. vzdělávání + stravné)

Děti povinného ročníku předškol. vzdělávání 5-6 let před vstupem do ZŠ – platba celkem: 780,00 Kč (výše za stravné)

Děti s odkladem povinné šk. docházky – platba celkem: 820,00 Kč (výše za stravné)

Č. účtu MŠ: 181520717/0300

Platby, informace k stravování dětí v kanceláři vedoucí školní jídelny :

PO+ST 8,00-12,00 hod.

Vyúčtování přeplatků (stravné) za školní rok 2021-22 proběhne do konce srpna 2022.

STRAVOVÁNÍ V MŠ

Accessibility