Menu

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno,
ale můžeme je učinit šťastnými.“

„Nemůžeme všechny děti
naučit všechno, ale můžeme
je učinit šťastnými.“

program dne

Třída 3-4 roky SOVIČKY
06.00 - 09.30Hry a zájmové činnosti dle výběru dětí,
ranní cvičení, řízené činnosti, hygiena
(8:15 - 8:30 svačina)
09.30 - 11.15Pobyt venku
11.15 - 12.00Hygiena, oběd (11.30 - 12.15)
12.00 - 14.15Spánek, hygiena
14.15 - 14.30Svačina
14.30 - 16.30Hry a zájmové činnosti dětí


Třída 4-6 let BERUŠKY
06.00 - 09.45Hry a zájmové činnosti dle výběru dětí,
ranní cvičení, řízené činnosti, hygiena
(8:30 - 8:45 svačina)
09.45 - 11.30Pobyt venku
11.30 - 12.15Hygiena, oběd (11.45-12.15)
12.15 - 14.30Spánek, hygiena
14.30 - 14.45Svačina
14.45 - 16.30Hry a zájmové činnosti dětí


Třída 5-6 let KOŤATA
06.00 - 10.00Hry a zájmové činnosti dle výběru dětí,
ranní cvičení, řízené činnosti, hygiena
(8:45 - 9:00 svačina)
10:00 - 11.45Pobyt venku
11.45 - 12.30Hygiena, oběd (12.00 - 12.30)
12.15 - 14.30Spánek, hygiena
14.45 - 15.00Svačina
15.00 - 16.30Hry a zájmové činnosti dětí

Program dne

je flexibilní s ohledem na individuální potřeby a možnosti dětí, na jejich zájem o činnosti. Uvedené časy jsou orientační a mohou být přizpůsobeny provozu, potřebám dětí tak, aby zde nacházely potřebné zázemí, klid a bezpečí.

Ranní scházení 6:00 – 8:00

Rozloučení s rodiči. Přivítaní s paní učitelkou, s kamarády. Povídání, ranní hry dle volby, přání a nálady dětí, hry motivované tématicky, individuální práce s dětmi

Dopolední činnosti 8:00 – 9:30/10:00

Dopolední blok tematicky motivovaných činností, spontánní aktivity a dětské hry, vycházející z přirozeného zájmu dětí, pohybově rozvíjející a vzdělávací činnosti, které vedou formou vhodné motivace k prožitkům, poznávání, přemýšlení.

Pracujeme různými formami: jednak s celým kolektivem dětí, nebo ve skupinkách a také se zaměřujeme individuálně na jednotlivé děti.

  • Tvoříme, malujeme, kreslíme, skládáme, stříháme, lepíme, modelujeme, experimentujeme, tančíme, zpíváme, hrajeme na rytmické hudební nástroje, spojujeme hudbu s pohybem a hrou na tělo, hrajeme divadlo, seznamujeme se s pohádkami a příběhy, dramatizujeme pohádky, sestavujeme, cvičíme, hrajeme pohybové hry, učíme se básničky…

Hygiena. Ranní svačina: děti chodí do jídelny v suterénu, kde se postupně po třídách střídají.

Pobyt venku

Děti si nejraději hrají na školní zahradě. Mohou se potkávat s kamarády z ostatních tříd. Je jim zde umožněn dostatek bezpečného volného pohybu, mohou zde zažívat svá dobrodružství.

  • Stavíme z písku, hrajeme pohybové hry, jezdíme na koloběžkách, odstrkovadlech, zdoláváme překážky, prolézačky, lezeme na lezecké stěně, sklouzáváme ze skluzavky, houpeme se na houpadle, kreslíme křídami na tabule, hrajeme si s míči a využíváme cvičební nářadí
  • V zimě jezdíme na kluzácích, bobech, stavíme sněhové stavby, sněhuláky, hrajeme různé hry na sněhu

Chodíme na vycházky, kdy se učíme správně přecházet silnici, poznávat některé dopravní značky, pozorujeme okolí školky. Chodíme do aleje, na sportoviště, kolem řeky. Pozorujeme přírodu (rostliny, stromy, keře, květiny, hmyz, ptáčky, veverky, v zimě pomáháme krmit ptáčky) a přirozenou cestou si všímáme změn, které s sebou přinášejí různá roční období.

Oběd

Obědváme v jídelně, kde se, stejně jako při svačinách, postupně vystřídají všechny třídy od nejmladších po nejstarší.

  • Připravujeme si samostatně příbory, talíře, hrnky s pitím. Učíme se správně stolovat, samostatně se najíst.

Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby jídlo alespoň ochutnaly. Na množství jídla se mohou domluvit s paní kuchařkou, pokud jim chutná, mohou si přidat. Uklízíme si po sobě stolečky (učíme se je utírat), odcházíme na toaletu, umýt se a převlékneme se do pyžam.

Odpočinek

Posloucháme pohádku, odpočíváme – spíme. Podle potřeby si nespavci za dodržení pravidel mohou hrát klidové hry, ale nesmí rušit spící děti.

Odpolední činnosti

Odpolední svačina, hygiena.

Odpolední blok cílíme na hry dle zájmu dětí, na individuální činnosti s dětmi, pokračování didakticky cílených činností, využití didaktických pomůcek a her, při příznivém počasí hry na zahradě.

 

 

Accessibility