Menu

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno,
ale můžeme je učinit šťastnými.“

„Nemůžeme všechny děti
naučit všechno, ale můžeme
je učinit šťastnými.“

HISTORIE

Mateřská škola je umístěna v budově bývalé jednopatrové vilky, později připojena přístavba. Škola byla otevřena 1. 9. 1945. Od 1. 1. 2003 je škola samostatný právní subjekt. V budově jsou 3 třídy, děti jsou rozděleny podle věku. Třídy slouží jako herny a zároveň i k odpočinku. V suterénu je kuchyně a jídelna.

Škola stojí v okrajové části města, její okolí tvoří rozlehlá zahrada s velkým množstvím zeleně a rozmanitým terénem. Je vybavena zahradním domkem, altánkem, pergolou, dvěma pískovišti, průlezkami, sestavou košů v různé výšce, herními prvky – sestava s věží, sestava „Lokomotiva“, vláčkem, pružinovými houpadly, řetězovou houpačkou, prohazovadly, ohništěm. Nově je instalovaná i lanová pyramida a lezecká stěna se skluzavkou, basketbalový koš, dvojtabule na kreslení s počítadlem, kuličková dráha, kladinka jezevčík, pohyblivý mostek a přenosné brány a lavičky.  Zahrada poskytuje dětem dostatečné možnosti k pohybu ve všech ročních obdobích. Připravuje se další vybavení prostor zahrady.

V těsné blízkosti školy jsou sportovní areály, které s dětmi plně využíváme (plavecký bazén, zimní stadion, sportovní hala). A právě tak i okolí školy plné zeleně využíváme k poznávání a ochraně přírody i sportovnímu vyžití (přírodní areál Knížecí alej).

Všechny prostory MŠ odpovídají požadovaným hygienickým požadavkům. V celé budově jsou vyměněna nová okna a provedena částečná rekonstrukce odpadového potrubí v suterénu školy. V roce 2018 byla zbudována a vybavena vlastní prádelna. V roce 2019 proběhla rozsáhlá rekonstrukce třídy ve druhém patře včetně rozvodu elektřiny a nových podlah. V roce 2020 byly rekonstruovány další dvě třídy.  Třídy, které slouží i jako ložnice jsou postupně modernizovány a vybavovány novým nábytkem. Úpravy byly provedeny i v prostorách vestibulu, schodiště, sborovny a kanceláří. V roce 2021, 22 byly provedeny rozsáhlé sanační práce v suterénu budovy (kuchyně, jídelna, přilehlé sklady a prostory z vnitřní i vnější strany) Zároveň byly provedeny rozvody a přípojky na připravovanou modernizaci školní kuchyně gastrotechnikou.

Vybavení MŠ je na dobré úrovni – děti si mohou vybrat z velkého množství hraček, sportovního nářadí i náčiní a výtvarného materiálu. Hračky i učební pomůcky jsou stále doplňovány a uloženy tak, aby byly dětem přístupné a mohly si je samy půjčovat. V roce 2019 byla v celé budově rozšířena internetová síť a třídy postupně vybavovány moderní interaktivní technikou, která jednak zpestřuje činnosti dětí, aktivizuje je zábavnými formami a jednak je skvělým pomocníkem a pomůckou při přípravě učitelek na práci s dětmi.

Práce dětí jsou vystavovány ve vestibulu školy nebo v šatnách jednotlivých tříd, přístupné všem rodičům. Děti se tak podílejí na výzdobě prostředí.

MŠ pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu „Z mašinkové školičky, poznáme svět celičký“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Naším mottem je: „Nemusíme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými“.

Naší specifikou a filosofií je vytváření prostředí rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče.

Kapacita školy je 75 dětí a přijímány jsou zpravidla od 3 do 7 let (odklady školní docházky).

 

filozofie

NAŠÍ SPECIFIKOU FILOSOFIÍ je vytváření prostředí rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče.

MŠ pracuje podle vlastního ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU „Z MAŠINKOVÉ ŠKOLIČKY, POZNÁME SVĚT CELIČKÝ“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v MŠ.“

Naším MOTTEM JE: „NEMUSÍME VŠECHNY DĚTI NAUČIT VŠECHNO, ALE MŮŽEME JE UČINIT ŠŤASTNÝMI“. 

CO NABÍZÍME, VYBAVENÍ, CO JE VÝHODOU:

Rodinné prostředí pro 72 dětí, kde mají děti, učitelky i rodiče k sobě blízko a usilují o vzájemné přátelské vztahy a pozitivní atmosféru

Odborně vzdělaný empatický personál

Výhodnou polohu umístění v okrajové části města

Nádhernou rozlehlou zahradu s velkým množstvím zeleně a rozmanitým terénem, které poskytuje využití jak k letním, tak zimním hrám, vybavenou rozličnými zahradními prvky a sestavami.

Těsnou blízkost sportovních areálů, které s dětmi plně využíváme k pohybovým aktivitám (plavecký bazén, zimní stadion, sportovní hala)

 

Výhodné okolí školy plné zeleně, které využíváme k poznávání a ochraně přírody i sportovnímu vyžití (přírodní areál, alej)

Tři nově zrekonstruované třídy, kde jsou děti rozděleny dle věku

Vlastní kuchyň se zdravým a vyváženým vařením a samostatnou jídelnu

Pestré a zmodernizované vybavení interiérů

Množství chytrých výukových hraček, her a pomůcek

Aktivizující vybavení novou interaktivní technikou ve všech třídách

Pestrý vzdělávací program, využívající změny ročních období a lidové tradice

Zábavné, hravé formy učení

Nadstandartní aktivity (výuku AJ, předplaveckou průpravu + saunování, bruslení, spolupráce s odbornou logopedkou v oblasti řečové nápravy + pomoc odborně vyškolených učitelek v oblasti logopedické prevence)

Spolupráce se specialisty (pedagogicko psychologická poradna, klinický psycholog, logoped)

Spolupráci s rodiči (konzultace potíží s učitelkami, možnost zapůjčení, doporučení literatury)

Spolupráce s různými spolky, institucemi (projektové dny s odborníky, návštěvy, exkurze)

Spolupráce se základními školami a základní uměleckou školou

Spolupráce s uměleckými spolky, agenturami (divadelní představení, koncerty)

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ A TRADIČNÍ AKCE:

Podzimní slavnost

Vánoční a velikonoční dílničky s rodiči

Maškarní karneval a masopustní řádění

Vynášení Zimy a vítání jara

Letní zahradní rozlučková slavnost se školním rokem spojená se stopovačkou s rodiči

Accessibility