Menu

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno,
ale můžeme je učinit šťastnými.“

„Nemůžeme všechny děti
naučit všechno, ale můžeme
je učinit šťastnými.“

Režim dne

Naše škola je otevřena denně v pracovní dny od 6.00 hodin. Děti se scházejí ve třídě Koťat, v 7.15 hodin se rozcházejí do svých tříd. Ve třídách paní učitelky pracují s dětmi podle třídních programů. Snažíme se dětem nabízet zajímavé činnosti, při kterých rozvíjíme tělesné, rozumové a estetické vlastnosti dětí.

Od 9.30 hodin děti odchází na vycházky nebo na školní zahradu. Do přírody se nevychází pouze za silného mrazu, deště a větru. Mezi 11.15 hodin a 12.15 hodin se děti naobědvají v naší jídelně. Zde vedeme děti k samostatnosti, děti si odnášejí hlavní jídlo ke stolkům samy.

Od 12.00 hodin do 14.30 hodin děti odpočívají na lehátkách, nespavým dětem je nabízen náhradní klidový režim a po odpolední svačině si hrají ve třídách, kde vyčkají příchodu rodičů. Paní učitelky individuálně s dětmi pracují. Škola se uzavírá v 16.30 hodin.

Pobyt v MŠ se snažíme dětem zpestřit nabídkou divadelních představení, projektových dnů, sezonních sportovních činností a nadstandartními aktivitami například výukou angličtiny zábavnou formou Whattsenglish.

Accessibility